Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VTFDEZANG. 5? Indien wij voor die guiten vluchten,

Zoo hebben wij, aan allen kant, Der (lervelingen fmaad te duchten,

Gepaard met onuitwisb're fchand: En zoo wij deze bende wachten, En niet geheel als lamm'ren (lachten,

Wat lot (laan wij dan niet ten doel!.. Wie weet wat zij zich onderwinden, Bedenkt U daarom wel, mijn' Vrinden*

En ieder ftem, naar hij gevoel'.

Indien, als heden, zegt Minerve,

Men mij tot Raadsvrouw had gewekt, Mijn raad had geenen ten verderve,

Maar allen wis tot nut geftrekt. Jupijn had, hoe men ook moog' praaten, Nooit moeten 't hemel-hof verlaaten,

Om 't woelen van Titéaas kroost. Men had haar ligt, door zachte reden, Veel beter dan met magt beftreeden,

En met haar noodlot haar getroost.

Laat

Sluiten