Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o DE STRIJD DER REUZEN.

Laat Ors nog haare klagten hooren;

Zoo zij wil afzien van den kn,g, Het past geen God de item te fmooren

Desklaagers, door de dwangtaal: zwijg! Laat Ons, indien haar dit kan baaten, Titeé Den Aardbol over laaten ,

En kiezen wij het hemel hof. Die Ons goedwillig niet wil eeren, Zal door den dwang nooit wederkeeren ,

Tot fteun van onzen ouden lof.

Hoe nu , dus laat zich Mavors hooren,

De Reuzen durven, met hun magt, Ons tot in Memfis komen ftooren!..

En wij, als gansch beroofd van kracht, Wij zouden, voor die dwaaze lieden, Weer zonder roem en glorie vlieden!..

Neen dit is mijn gevoelen niet. Vee] liever wil ik al de Reuzen Alleen de bekkeneelen kneuzen,

Eer ik weêr voor hun Krijgs-arm vlied.

Hec

Sluiten