Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94. EENIGE GELEERDE El. 4.

Vrouw Ceres [telt hij overat koor en. Taz Virg. L. i.Georg. vs. 145.

Prima Ceres ferro mortales verttre terrmm

Inftituit cum jam glandes atque arbnta facrae

Deficerent fylvae, et victum Dodona negaret.

De blonde Ceres leert den mensch in 't eerste vroegh

Den ongebouwden grond omkeeren met den ploegh;

Als V God gewijde woudt ontzeght den fteun van V keven

Dodone V voetzei hem durft weigren met gewelf.

Vondel.

Pan moet in wel begraasde weiden,

Hit wollig vee en herders leiden, enz. Virg. Ecl. 2. vs. 33.

• Pan curat oves oviumque magiflros.

' '* IVas Pan, zoo elk gewaagt,

Die voor Sckaepherderen en Scha epen zorge draegt.

Vondel.

Vlieten hebben haar Najaden, enz. Ovid. Met. L. 1. vs. 192. Sunt mihi femidei, funt ruftica Numina, Nymphae, Faunique, Satyrique et vionticolae Silvani.

Wij Stieren halve Goón van ftroomen, bun en water, En bssch- en bergh- en velt en IVoudtgodin en Sater.

_ Vondel. Bl. 5.

Eool de fchadelijke winden enz. Jimo fpreekt Eolus bij Virgilius (Aeneid. L. 1. vs.'o» aldus aan:

Sluiten