Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. &

Èl. 3. en vooral het faeculum aurtum van den Heer Huidecoper, geplaatst achter deszelfs Hekeldichten en brieven van Horatitts in ondicht overgebragt, van welk carmen de overzetting te vinden is in het :de deel mijner Fabelen Bl. 57. en volg: de gelegenheid om dezen mijnen arbeid bekend te maaken dacht mij te fchoon, om dezelve te iaa. ten glippen.

N. C r:.. L. i. Me:, vs. iii.

Flumina jam lactis jam flumina nectaris ibant:

Be melk en Nectar vloeit

Vondel.

Eerst had ik gefchreeven hsnig beeken, maar, mij de ger \ ; • : H. ■' ■ v ■■ a ..ü r, ..... : ü a-

gen 1. deel Bladz. 6o. over het vers,

05 vaerzen, als een beek van honig vloeien,

erinnerende, ftelde ik hier voor, in navolging van den La' tir.ifcb.sn Dichter, Nectar beeken. 'tWas de gemeene drank der Goden, Om door Hebe toegedient, volgens Hom. Biad. A. vs. 2. en daarom bij de Dichters, voor den besten en edelften wijn genomen, zoo zegt Virgil. EcL, 5. vs.fi. flna novum fundam calaihis arvifïa mctar.

Bl. io.

Eigen vader. Zie Ovid. L. 1. Met. vs. 113.

Pntquam, Saturno tenebrcfa in Tartara misfo,

Sui Jive mundus eraf. Sa-

Sluiten