Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

AANMERKINGEN

OP DEN

TWEEDEN ZANG.

Bladzijde. ic5.

Goden wijn. Zie boven de aantekening op nektar heeten. Deze nektar wierd den Goden In gouden fchttlen door Hebe toegediend, zoo als blijkt uit Homer. liiad. A vs. 2. , «—- Me^ Ji c?jn rio*Jw« 'H/Sn

Néx7«j> u*o%ou tu l\ yjvehtt tncdvrn

£±u$tyecr «AAij'aw.

Schonk Hebe nectar in elk in een gouden fchaat,

Droste.

Bl. tf,

Hebe. Deze was de Dochter van Juno , haare naam geeft eigentlijk eene frisfe jeugd te kennen, waarom zij in het latijn juventas genoemd wierd; haar post was den Goden den Nektar te fchenken, gelijk uit de boven aangehaalde plaats van Homerus blijkt, tot dat zij van Jupijn verftoten, en Ganijmedes met die waardigheid vereerd is. Zie Servius op VTrg. Aen. L. 1. vs. 28.

Canymedes, Was de derde Zoon van den Trojaanfchen Koning Tros. De Fabel gefchiedenis zegt, dat Jupiter hem op een arend in den Hemel heeft laaten voeren, en

al-

Sluiten