Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 105 aldaar tot zijnen fchenk-r gemaakt. Zie Yirg Aeu. L. 5. vs. 255.

Intextusque puer quem praepes ab Ida

Sublimcm pedibus rapuit Jovis armigtr tincis.

Daar Ganijmeed geweven,

die elders opgevat

pan Joris Schildknaap in zijn kromme krauwelpooten.

Vondel.

Ambrozijn. Gelijk de nektar de gemeene drank der Goden was, zoo was de Ambrozijn of het Godenbrood hun dagelijks voedzel, to: in ftandhouding der onlterflijkheid. Zie Ovid. 1. de Ponto Eleg. 10. vs. II.

Nectar et ambrofiam, latices epulasqtie Deornm

Det mihi formofd nara juventa manu. Schoon mij de vlijtige Hebe nectar en AmbrofijGoden kost en drank, met haar fchoone hand aan bood.

A. Valentijn.

G 5

AAN-

Sluiten