Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. xïi

O'v fytxfïcav xxAiovfi Sul, «yjpes- S£ 7e nxvlts

Klyonuv. ' — ■ ■ —

Maar Gij Godin kwaamt en braakt zijne banden, terwijl gij baastelijk den honderdhandigen Reus , dien de Goden Briareus en de Menfchen Egeon noemen, op den heogen Olijmp riept.

Hefiodus in Qtoyovlx voegt hem, behalven de honderd

handen, ook nog vijftig hoofden toe.

« Y.iQ)u.hoCt Sê éxcisai Tt&ïïqKQvroi,

Milton vergelijkt 'er zijnen held Satan bij, in zijn Pa-

radife lost 1.13. vs. 195.

, in bulk as huge

As whom the fables name of monfirous fize, Titanion, or eart-born, that vvarr'd on Jove, Briareus or Tijphon.

Bl. 33.

Ceres die uit Kronus fproot. Zij was de Dochter vanOps en Saturnus, die in het grieks xpo'vsj genoemd is, gelijk wij boven gezien hebben.

AAN-

Sluiten