Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN

OP DEN ZEVENDEN ZANG.

B l a d z ij d e 79.

Zoo dom is V menfchelijk gefiacht. Virgil. Aen. L. 10. vs. 501.

Nescia mens hominum fati fortisque fnturae, Et fen-are modum, rebus fubiata fecundis.

- de menfch weet van te vooren

Heel luttel van zijn lot, bij nootlot hem befchoren, En kent uit horaerdije in voor/poet maet noch jlaet.

Vondel.

welke plaats door Pope ook is nagevolgd in zijn geestig dicktftuk the rape of the Lock cant. 3.

Oh thotightlefs mort els! ever blind to Fate,

Too foon dejected, and too foon eclaie!

Sudden tbefe honours fhal be fiatcJid away ,

And curid for ever this victorieus day.

Bl. 80.

Gaa zwarte Smit, vertel mijn moeder. Dus braveert ook Pijrrhus den rarapzaaligen Koning Priaraus, bij VirgiL Aen. L. 2. vs. 547.

C;ii Pyrrhus: referes ergo haec, et nuncius ibis

Pelidae genitori. Illi mea tristia facta

Degrnerentfue Xioptikmunt narrare memento.

Sluiten