Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 131

Toen riep hem Pijrrus toe', weest gij dan bode en geef. Mijn Vader dit befcheit, en zonder te vergeeten Vertel mijn fchellemfluk dus fchendig en vermeet en, Hoe Neoptolemus, van zijnen jlam veraert.

Vondel.

Hompelvoeten. Het'mankgaan van Vulkaan is uit de oude Fabelkunde der Goden genoeg bekend. Ik heb de vrijheid gebruikt, dit verdichtzel mij hier ten nutte te maaken, en de de reden van dit hompelvoeten des Goden-Smits aan dezen Reuzen-ftrijt toe te fchrijven. Pictoribus atque poëtis. etc.

Salmothraclen. Hier is, in weerwil eener dubbele correctie der proef, eene drukfout in den text ontdaan, die ik nodig geoordeeld hebj aan te wijzen, op dat niet de Allegoristen over dit woord verkeerde toefpeelingen maaken, en meenen , dat hier iets anders mede bedoeld werd. Lees dus als of 'er ftond Samofhracien,

Bl. 83.

Moeders raad wierd niet geloofd. Het is gevaarlijk te gelooven, en niet te gelooven, zegtFedrns, en bewijst dit met de voorbeelden van Hippolitus en Casfandra L.m. Fab. 10. Hippolitus obiit, quia novercae creditum est. Casfandrae quia non creditum, ruit Ilium. Hippolitus geraakte droef om V Uven Om dat men aan zijn Stief moer had geloofd. De trotfche ft ad van Troje, V edel hooft

1 2 Van

Sluiten