Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I32 EENIGE GELEERDE

Van Azië, legt door den brand verjlouden, Om dat elk zoo hartnekkig vert bevonden, Dat niemant aan Kasfandres profeet] Qelooven wou.

HoOGSTRA ETEN.

Zoo men dit met een nieuw voorbeeld wilde bevestigd hebben , behalven die, welke Hoogftraeten op deze Fabel aanhaalt , ik zou 'er geen beter en verfcher toe weeten bij te brengen, dan dat der zoogenaamde Patriotten; zij geloofden voor zeker, dat de Franfchen hun zouden komen helpen , en die deeden het niet. Zij geloofden niet, dat de Pruififche troupen komen zonden, om voldoening te eifchen van den hoon Mevrouw de Princes aangedaan, en ziet, zij kwaamen, bijde zaaken even gevaarlijk voor die partij.

Bl. 86".

Etua. Volgens het verdichtzel der oude Poëten ligt de Reus Enceladus door Jupiter ter eeuwige ftraf onder den berg Etna, op het Eiland Sicilien, uit weiken hij onophoudelijk vuur braakt. Ik had hier gelegentheid om eene lange plaats uit Pindarus af te fchrijvcn, en den lezer te toonen hoe Virgilius dezelve L. 3- Aeneid. vs. 570. en volgende, overgegooten heeft, en wat de oude en laatere Kritiken daar op al aan te merken gehad hebben, dan wijl de lezer hier niet veel aan hebben zou, wil ik thans, met voorbij gaan der griekfche en latijnfche Dichters alleen de plaats

van

Sluiten