Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« LOUIZA DE COLIGNY,

Geen eigen grootheid zoekt door ftaats- en kerkkrakelen.

Nooit duld dat één gezindte eene andere onderdrukk', Die prins kan met den naam van ,, Vader" vry zich (treeleh,

En grooter zyn dan graaf, met eindloos meer geluk. Doch, eens geftcld, vorstin! een graaf had niets te fehroomen ,

De éénhoofdigheid waar' hier eens min dan nu gevloekt; Wat tuimelgeest heeft toch uw' Maurits ingenomen,

Dat hy in Barneveld een' volksverkooper zoekt ? Waant hy dan dat de man die, in zyn gantfche leven,

Van de eerde jeugd af aan, tot aan zyn graf, van trouw En van belangloosheid heeft blyk by blyk gegeven,

Eénsflags, om vuig belang, dees volken kluistren zou?Hy had van dit bezoek 't verdriet h kunnen fparen.

Mevrouw! zo 't u behaagt, verklaar hem die u zond, ■Dat hy de kroon beftookt van deze gryze haïren,

Verzilverd in 's lands dienst, waaraan ik my verbond; Dat, fchoon de fiere prins my zo veel gouds kon fchenken.

Als tien hoog leggen kan op Zee- en Hollands ftrand, Hy my afgryslyk hoont, wanneer hy ooit durft denken,

Dat ik 't aanvaarden zou ten nadeel van myn land; Zeg dat ik hem doorgrondde, en dat ik om hem zeiven *

Om u, om my, en om zyn glori en geluk, Hem ftout beletten zal zichzelv' een kuil te delven,

Waarin hy fneuvlen zou, na 't fmeeden van 's lands juk. 'Zyn heerschzucht kan, getergd, door booze kuiperyën,

Gewoon gebruik van 't hof! zich fpitfen tot myn' val,

Sluiten