Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3° DE ADMIRAAL DE COLIGNY

Eén voordeel bovendien is ü op hem gegeeven :

(Ontflipt dit ü , wiens oog veel fcherper ziet dan 't myn'?) Voor zeedienst is uw volk méér boven 't zyn' verheven,

Dan 't zyn' voor Ianddicnst ooit kan boven 't uwe zyn. Ontfteek den moed des Zeeuws om Zee- en Hollands kusten,

Door lichte kielen flechts, daar Alva 't minst dit wacht , En Spanjes koopvaardy , aan allen kant, te ontrusten;

Dit dwingt voor't minst's lands beul tot deeling van zyn magt. Den Zeeuw, als op den vloed, voor kapery geboren,

Gewoon aan ftorm, bekend langs Zee- en Hollands ftfcfid, Zal, twyfel daar aan niet, een ftout ontwerp bekoren, Zo ftrookend' met zyn' aart, als nut voor Nederland. Een weinig kielen flechts door 't ZeeuWsch geweld genomen.

Brengt haast u toeloop aan van volk op buit verhit; En Holland zal gewis den Zeeuw te hulpe komen,

Zodra 'ge één zeeftad flechts in uwe magt bezit. Wanneer ge ééns door een vloot dc zeefteên hebt doen bukken, Zal 't moeielyk zyn voor Phlips, of zynen helfchen ftoet, Die fteên , door u verfterkt, uw handen weêr te ontrukken,

Daar hy op land en zee elk ftad beleegren moet. Uw zeefteên zyn op Zee- en Hollands grond gelegen;

De grond laat daar niet lang een leegrmg toe in 't veld; Een weinig dagen flechts aanhoudendheid van regen, Vernielt den Kastiljaan, zelfs zonder krygsgeweld. Zyn aart is heet en droog, gefchikt voor harde gronden, Niet voor een watrig land, voor koude, of voor m.eras;

Nosli

Sluiten