Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JDE HERTOGIN VAN PARMA»

LANDVOOGDES DER NEDERLANDEN; AAN

PHILJPPUS DEN TWEEDEN,

KONING VAN SPANJE, GRAAF VAN HOLLAND EN ZEELAND, ENZ. ENZ. ENZ.

6 Broeder! (kan ik u dien tedren naam noch geven, Na 't geen gy hebt verricht aan die gy zuster noemt!)

Zie hier den Iaatflen brief door Margareeth' gefchreven, Die gy door daden hoont, en in uw fchriften roemt.

Ik

Sluiten