Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDLEEVEN. I 3

Wie kan zich zelf volmaakt verbeelden,

De blijde ftreeling des gemoeds, Van hem, die in onfchuldge weelden,

Voor zijn fluweelen ftaatfiekoets, Vier paarden ziet in 't tuig gcflaagen; Of in een fpeeljagt wordt gedraagen,

Langs Klaarenbeek en Zilvervliet, Of Roozenpad geftrooid met bloemen : ■

Hij zal, wanneer hij in 't yerfchiet,

Het overheerlijk Schoonzicht ziet, Het Land des Waerelds wellust noemen,

's Lands Grooten, die de zorg des raads Op Hof- en Steedewijk ontwijken,

Zijn borgen voor het heil des Staats; Die 't Land met dezen roem verrijken,

Dat in 't vermaaklijk Vredeveld,

De rust en Vrede wort herfteld; Jaa 't lot van ruime Koningslandcn;

De vreêbazuin verbreidt dien lof, Daar heldre vreugdevuuren branden, Om 't veiligen der duurfte panden,

Die Nieuwburg noemen Vredenhof.

B...3 Ge-

Sluiten