Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V A Tl E R B* Nf jf£

Door Lucifer gevormd, rnct drenge Bloedplakkaaten, Om 't Protedantsch Geloof te bannen uit zijn Staatèn."

Filippus, moedig op de Spaanfclie Ilccrfchappij , Vervolgde 't wreed begin van 's Vaders dwinglandij, Om rta voldrekt bedwang der zeventien Gewesten, Een' Koninglijken troon in Nederland te vesten: Zijn trotfche beerschzucht dreef het Bijgeloof in tops En blies het helfche vuur der Inquifitie op; Geweldig voortgeprest dom- aandrift van Granvelle, Des Satans afgezant, een Kardinaal der helle: Die als een Bloedgier* zwom in Neèrlands Aedlijk bloed, En 't licht der waarheid doofde in zijn' ontzagbren hoed, Die Godvrucht, met den naam van Ketterij getekend, Heeft aan 't oprechte Volk ten misdaad toegerekend, Gedraft met balliugfchap met vuur en drop en dolk: Dat was barmhartigheid bij 't mijterdraagend volkDus trad een huichlaarsvoet den vrijen hals der brieven, Tot Breederode, een telg van Hollands oude Graaven; Ve'rfoeijende in zijn hart de fnoode Zielendwang, Als 't fchriklijk voorfpel „van der Landen ondergang, Zich mannelijk verbond met driemaal honderd Eedlen, Die met een Smeekfchrift om 'sLands Vrijheid gingen beedlen ,

Aan

Sluiten