Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

St> KENSCHETS DBR

Aan 't. Hof van Brusfel, daar het bastertzaad gebood; Dat meer verwoesting werkte en fchuldloos bloed vergoot, Dan haare naamgenoot, Margriet van Henegouwen: Ten rechte ontzei Natuur de heerfchappij aan vrouwen.

De Landvoogdes, verfchrikt als door een donderflag, Dat zij 'sVolks Vrijheid en het recht gehandhaafd zag, Door zulk een fterken arm van fmeekende Edellieden, Die hunnen Leenman Flips vermogten te gebieden, Beloofde vrijheid van Geloof en Burgerftaat, Door 't fluiten van geweld en gruwlijk Bloedplakkaat. De Vrijheid riep terflond 'sLands vluchtelingen weder, Het beeld van Dagon viel voor's Heeren Bondaïk neder, De zon der waarheid fcheen als in haar' uchtendflond, De Godsdienstvrijheid werd geftaafd door een Verbond.

Maar Füps, een Rijkstiran, die eere en trouw verzaakte, Die martelbloed verzwolg en kettervlammen braakte, Zond in het Vaderland een christenenbarbaar, Die brulde door den mond van Vargas, en een fchaar -Een Bloedraad, die de Deugd en 't Recht had afgezwoeren; Hij heeft, een' zwaaren tol beginnen in te voeren Onfchuldigen beticht - het recht op prijs gefield De landen uitgemoord door Spanjes krijgsgeweld ~

De

Sluiten