Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ A D S R Ë N* " 3$

Deed alle rampen 'iöet'een taai geduld verdraagen:

Wie heeft het zwfttër beleg van Alkmaars muur geflaagen; Uil

Wie.' de Inqi::iitie:-op -de Zuiderzee vernield?

Wie Haarlems Vrouwenfchaar met heldenmoed bezield? .

Wie (treed met van der Werf en 't- uitgehongerd Leiden? :

Tot Rijn en Maas , jaa Zee hun Oorlogsramp bcfchrcidena-. I

De Vrijheidsliefde dreef hen alle tot dat punt:

Dat tuig.' de gouden fpreuk op hun papieren munt.

De zelfde Vrijheidsmin, die in het ftrijdperk woedde „ Nam door voorzichtigheid 's Landsraadflag in haar hoede y Des Vijands groote magt bewoog den Batavier Zijn magt te Herken met de Zceuwfche Leeuwsbanier: De Vrijheid, dus gegrond op twee onwrikbrc ftijlen, Werd ras gewapend met de Zeven Staatcnpijlen, Te faam gebonden-met den fterken Eendragtsband, Door 's Konings Stedevoogd, Johan van Gelderland.Die, eeuwige Eenheid die in Utrecht werd geilooten, Voor .de Onarhanklijkhcid der Zeven Eedgenooten, En tegen 't Spaansch geweld gelukkig uitgedacht, Verleende,aan Bato's erf meer heerlijkheid en magt; Dun Bruin en Friezen aan Civilis Veldbanieren, Door 't Vrijheids Hulpverdrag der Zeven Batavieren.

De

Sluiten