Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADEREN. S,f

,, Zal droeve ballingen, uit 's Konings land verdreeven,,

,, Bij u een vrijë woon- en- handelplaatfe geeven;

„ 't Geen groote Steden zal doen bcrften uit hunn' Wal,

,, En ftellen Nederland ten marktplein van 't Heelal.

,, Oranjes Heldenkroost, uw' Staat ter hulp' gezonden,

,, En tegen'tSpaansch geweld, tot Vaders wraak verbonden j

,, Zal, door hun ftrijdgeweer, uw vrij' Gemeenebest

Omringen met een' muur van fterke vest bij vest. ,, Gij zult tot zulk een' trap van magt en aanzien fteigren ,

Dat Koningen, die thans uw Bondgenoolfch.ap weigren,. 1 ,, Door Rijksgezanten u hun vriendfehap zullen biên,

En uw gevreesde tnagt met fchrik naar de oogen zien, ,, Of drijven op de hulp van uwe fenixpennen. ,, Jaa u zal Spanje voor een' vrijën Staat erkennen —

Het ftomp geftreeden zwaard verzeeglen in de fcheê —

Uw vriendfehap zoeken door een' afgefmeekten vrcê. ,, Dan zal de fchelle Faam uwe oorlogsdaaden dondren —

Uw uitgerekt geduld en Vrijheidsmin bewondrcu. ,, Dan zal de Spaanfche Vrede in duurzaam marmer liaan ,

Gelijk de Broederfchap met Vorst Vespafiaan. ,, Dan zal uw Staat, ten topp' van Vrijheid opgereczen , „ Alleen afhanglijk zijn van 't Onafhangiijk wezen.

Ca • „ Dan

Sluiten