Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,3* II • T G ■£ W E E T E S.

"VVerd hij, door 't heilig Recht, terVierfchaare ingeleid, Hij plukte weeuw en wees door 't uitgerekte pleit. Verworf Geneeskunst hem een' beemd vol balfemgeuren , Zijn zotte Wichlaarij deed arme lijders treuren. Had hem de Handelbeurs der Koopzorg toegewijd, Hij hield den voorraad op , cn wekte een' duuren tijd. Vereerde de Akkerbouw hem veld en boomgaarddreeven, Zijn traagheid deed het volk door groote fchaarsheid fneeveu. Betrouwde Zeevaart hem een rijkgeladen fchip, Hij Huurde 't onbedagt op harde ftrand of klip. Of welk een roll' hij mogt op 't Staatstooneel vertoonen, De boosheid hing hem aan in alle ftandsperfoonen.

Dus van het hoog tooneel met wankelende fchreèn , En beevend' ouderdom, ten ftoel' tier rust' getreèn: Gedenkt hij met vermaak aan zijn voorgaande leven. En blijft aan de ijdelheid der iaage dingen kleeveu. De gaaven der Natuur, hoe mild' voor hem bereid, Gebruikt hij, als voorheen,met ftomme ondankbaarheid, Hij nadert tree op tree tot aan den kring der geesten, Doch treedt naar 't brandaltaar als een der offerbeesten: Nadien zijn ziel, die Gods rechtvaardigheid verzaakt. Met zijn barmhartigheid, zich kittelt e» vermaakt.

En

Sluiten