Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 U ET C E W E E T K N.

Waar door hij is verplicht, en teffens voorbereid,

Gods gunst te erkennen met eene eemvge dankbaarheid —

Den naderenden dood, met uil geloofsvertrouwen,

Als 't eind' der rampen, en 't begin der rust te aanfcbouwen.

Daar ftaat de Sterveling nu openbaar ten toon', Als een gedaagde voor den Allerhoogften troon', Waar op de Hemelheer, als Richter, zal verfchijnen: Voor wien uit diep ontzag de zondaar moet verdwijnen , Op 't enkel denken aan de hooge Majefteit, Die 's nienfchen doen befchouwt door zijne alweetenheid , Wiens zuivre heiligheid geen zonden kan gedoogen, Door wiens rechtvaardigheid het menschdom wordt gewoogen,, Van wiens almogenheid hij loon of ftrafverwagt; Maar ook wiens wijsheid heeft den Zoenweg uitgedacht, Door wiens barmhartigheid de vroomen zijn verbeeden, En uit de bron des goeds bedeeld met zaligheden. Het naauwfïe denkbeeld van dit Oppertroongericht' Beweegt den Sterveling zijn' redelijken plicht' -Des Hemels oppermagt - de billijkheid der wetten Door volle erkentenis een' luister bij te zetten. Hij prijst de nuttigheid en wijsheid van 't verband, Waar door de zaligheid is aan de deugd verpand:

Eu

Sluiten