Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE W A A R E CHRISTEN. <J0

Die Hemelfche aanblik van Genade

Beftraalt zijn ziel met heilig licht, Hij Haat Vorst Jezus voorbeeld gade, •

In 't ijvren voor zijn' Christen plicht. Hij door befef van fchuld vernederd,

En door vergeeving weêr verheugd, Voelt-zijn aandoenlijk hart verteederd,

En vol van zucht tot zuivre deugd: Hij wenscht — hij poogt te rug te trecden Tot de onfchuld van 't onnozel Eden.

Zijn Geest, verheerlijkt in begrippen,

Zijn neiging, tot de deugd herleid, Vertoonen in de fchoonfte (lippen ,

't Hcrfteldc- beeld der Majefteit. Zijn driften, door eene eedle richting

Niet onderdrukt; maar aangekweekt, Verwekken achting, liefde, (lichting,

Daar Jezus in zijn daaden fpreckt: Hij is het Licht - het zout der Aarde, In hem erkent de Mensch zijd waarde.

D?

Sluiten