Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tO DE W A A R E CHRISTEN.

De Christen (trekt alom ten Zegen

Waar hij zijn Zeegnend aanfchijn keert. Is hij aan 't roer van Staat gedeegen;

Hij toont dat God zijn hart regeert. Hij is 't, die Vrede en Vrijheid ademt,

Die de onderdrukte Deugd befchermt, Die met zijn' arm*het Recht omvademt,

En over de armen zich ontfermt, Die Maatfchappijën weet te bouwen Op Godsdienst, Eendracht en vertrouwen.

Zie Oude en Hedendaagfche Volken:

Wie wordt beduurd als 't Christendom? De Heiden dooie in donkre wolken,

En Isrel volg' de Lichtkolom: De Christen ziet nu niet van verre

Zijn Heilzon die in 't hoofdpunt brandt. Zij draalt met Bato's Zevenderre

Op 't erfdeel van den Protedant: Hier vormden Christen Overheden Den dijkpoel tot een juichend Eden.

Moet

Sluiten