Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7« DE W A A R E CHRISTEN.

Zal hij als Arts voor 't krankbed treeden,

Zijn Ziel gevoelt des Lijders imart, Hij mengt zijn' balfem met gebeeden

En troost het afgeftreeden hart. Hij doet op veilige uitkomst hoopen,

Gods lof wordt uit zijn' mond gehoord. Of zegt: ,, uw uurglas is verloopen."

En zucht op dit noodlottig woord. , Hij ziet met fmart zijn' lijder fneeven, Doch vol van hoope op beter leven.

Is hij als Handelvorst verheeven,

Hij handelt met een vrij gemoed, Of wel ter KrijgsrolP opgefchreeven,

Hij offert Gode en 't Land zijn bloed. Moet hij het brullend zeenat ploegen,

Hij Haat zijn' God als Noordftar gaê. Of onder zwaaren arbeid zwoegen ,

Hij wagt de rust van Gods genaê. Jaa, fchoon hij zelf om nooddruft bedelt, Hij is door Christus beeld veredeld.

Wie

Sluiten