Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p e Xg a a R e c n r i s t e n. 75 Niets trekt den Vroomen Christen nader

Dan zijn beminlijk huisgezin : De lieve naamen Man en Vader

Vervullen hem met teedre min: Men ziet in zijn huishoudlijk leven

't Aardsvaderlijk Gemcencbest, In een gepast taefreel verheeven

En 't gecstlijk huwlijk afgerchetst, In 't heil der Zalige Echtgenootcn, Die 't welzijn van den Staat vergrootcn.

Niet minder- tracht hij uit te fteckeii ?

In 't Christelijk beltuur der jeugd: Hij zoekt een zaad voor God te kwecken

Doorzult in weetenfehap en deugd, Hij weet hen krachtig voord te presfen

Om door 't Heelal tot God tc gaan, En dringt zijn trouwe Vaderlesfen

Met een veelzeggend voorbeeld aan. Zij zien, beminnen en betrecden Den weg der Vaderlijke zeden.

F 2 Mat

Sluiten