Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7<5 BE WAARE CHRISTEN.

Met zulk een deugdzaam kroost gezegend,

Is hij de braaflte Patriot. Wat hem of 't Vaderland bejegent,

Hij blijft getrouw aau Volk en God. Het eerlijk hart, met God bevredigd,

Voelt liefde tot zijn' evenmensen, Schoon hij zijne Overheid verdeedigt,

De Vrijheid blijft zijn lust zijn wensch : Het vrijgekochte hart aan 't gloeijen, Ontworstelt en verteert zijn boeijen.

Hij kent al 't Menschdom voor zijn vrinden ,

't Zij op den troon of in de flulp, Zijn goedheid laat zich vaardig vinden,

Jaa biedt zich aan met raad en hulp. Misbruikte gaaven , roekloos kwisten ,

Ondankbaarheid, gij zielsverdriet, Gij kwelt — bedroeft den teedren Christen £

Maar flopt de bron der goedheid niet. Hij geeft een' algemeenen zegen, Gelijk zijn God cn Zon en regen.

Hij

Sluiten