Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE W A A R E CHRISTEN. 77

Hij, boven 't laag belang verheven,

Vertoont alom een' grooten geest. Hij waagt zijn goed — zijn duurbaar leven,

En is in geen gevaar bedeesd, Tot redding van zijn' evennaasten.

Haast zich de boosheid ten bederv' Hij zal zich ook ter redding haasten,

Op dat hij niet genaedloos fterv'. Eén ziel tot Christus rijk te voegen, Verhemelt hem in vol genoegen.

Zijn nedrig hart gevoelt zijn waarde —

Ziet zich in 't Hemels plan geplaatst, Gelijk het beeld van God op Aarde,

Dat Jezus glans te ruggekaatst: Hij is een waar Profeet door leering,

Een Priester door zijn fmeekgebed. Een Koning door zijn zelfsregeering:

Zijn voorbeeld is een Zedenwet. Eén woord, één opflag van zijne oogen Is liefde, goedheid, mededoogen.

F y Die

Sluiten