Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'° Jt.3 V*. AARS B H «. I S7T E

Moet nu de Christen weerloos fneeven:

Dan is der Deugd heur recht ontzeid. Is een tiran Gods zwaard 'gegecven ?

Dat ftrijdt met 's Hemels majefteit. Hij voert den goeden krijg des Heeren,

Wanneer 't zijn hoop zijn' Godsdienst geldt. Zoud zich de Waarheid niet verweeren

En vormt de leugentaal een held! De degen zoud zijn zaak betoogen, Weerhield hem niet zijn onvermogen.

Moet hij dan voor de waarheid fterven?

Wordt die beweezen door zijn bloed ? Of zal ze 'er fchoonhcid door verwerven ,

Die 't volk op haar verheven doet? Is Jezus Offer niet verzoenend?

Of heeft zijn Leer geen Godlijk merk, Is Gods getuignis niet voldoenend,

Ten zij de bloedftem dat verfterk? Die voor dees reednen niet wil buigen, Geeft geen gehoor aan bloedgetuigen.

Mijn

Sluiten