Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C.EWEETENSDWANO» 93'

Of maakt de Liefde in martelvunren warm: „ Dit middel zal de Ketters wis bekeeren! „ Met dezen ftaf zult gij 'c Heelal regeeren!" Regeercn — ó! dat woord was fuikerzoet, Dat lokaas voor gezwollen overmoed Heeft ze in den ftrik van Lucifer gevangen.

Het Bijgeloof, met kruisfen mild omhangen» En door de lamp der Oudheid flaauw verlicht, Begreep dien trek — verzaakte Leer en Plicht, Is vol van drift den Leerdoel opgcvloogen, Heeft aan het Volk deez' rede voorgeloogen, Eu ingedampt met raazend prcekgebaar: „ De waare Kerk, de Kerk is in gevaar! iDe Wijsgeer helpt het Heidendom verfijnen — ,, De zuilen van de Kruiskerk ondermijnen! „ De Vrijgeest heeft zijn vlag bij 't Kruis geplant! ,., En 't grootde deel des volks is tollerant! „ Dit geldt Gods eer — de Zaligheid der zielen! „ Voor dit altaar moet ge alle nederknielcn! „ Hier is de weg tot God en elders geen! }, Hier Noiichs Ark tot uw behoud alleen"!

G 3 Toe»

Sluiten