Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 geweetensdwang.

Toen doeg die Ceest op Arons borstgefteente! Die wêerflag dreunde in 't hart der Kerkgemeente! De eenvouwigheid, die dit voor waarheid nam, Vloog op in vuur gelijk een buskruidvlam, Zij wilde aan Kerk en God een dienst bewijzen, Door offers die de menschlijkheid doen ijzen — jHet heil der Aarde, in haaren bloedverwant, Te niette doen in Moloch's offerbrand. De Geestlijkheid moest dien voor 't Outer (lachten, Door 't wraakzwaard van misleide Burgermagtenf Zij (temde juist in 't voorbeftemdc doel Van Lucifer en van den Prcdikftoel.

De Hcerschzucht, die, van over oude tijden, De kenfchets was der kerkelijk gewijden, Had reeds het hart der U'otfchc Geestlijkheid Voor 't ftout ontwerp van Lucifer bereid. Hij zag terftond een rij geleerde zotten Zich tegen God en Jezus faamenrottcn. Zij fchreeuwden om een Geestlijk Rechtsgebied, Het welk het recht, of onrecht liefst, geniet Om wetten aan de Waarheid pp te dringen, En 'C Zielenrecht ujt 's Hemels hand te wringen:

Hun

Sluiten