Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö E W E E T E N S D W A N r..

Hun ftout verzoek, met Christus .last verguld, -

Hield dreigende aan, tot zij het taaist geduld

Der Oppermagt geheel ten einde rekten,

En ih hun vuist der Vorsten vrecz bcgekten,

Die zich vertoonde in 't afgedwongen Ja.

Toen flooten zich de poorten van genaê. De Hel zag nooit gepaster Vierfchaar fpanncn, Om 't heilgeloof uit Christus kerk te bannen. Geweetensdwahg, in d' eerden ftoel gezet, Gaf Bijgeloof de Sleutels van de Wet, En Dweeperij den Vorstelijkcn Degen; Om tegen Recht en Waarheid op te wecgen, En Koningen tot morfelen te flaan. Ilij fprak aldus de Kruisgezanten aan: „ Gij weleerwaarde en zeergeleerde Heeren, ,, Hier faamgefchoold om ketterij tc weeren; „ Ik weet hoe vast gij op uw punten Haat — ,, Hoe hevig gij de nieuwigheden haat:

Gij hebt voorheen uw Stelfel overwoogen, ,, En reeds bepaald wat Waar zal zijn of Logen. ,,, Indien gij thans uw handen t'faamen klemt. <3Ï Het Ongeloof cenpaarig overftemt,

G 4 « Daif

Sluiten