Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$3 ■ CEWEETENSDWAN CV

Het welk God zelf, als Richter dezer Aarde, Voor 't Oordeel van den laatflen dag bewaarde. Die Heigeest riep, gelijk de helhond brult., Een Vloektaal die 't Heelal met fchrik vervult, Alleen beftemt door Lucifers trauwauten, Waar tegen zich de Hemel aan zal kanten: „ Wie niet gelooft het geen hier is geboekt, „ Is in den tijd en de eeuwigheid vervloekt! "

Toen was het tijd, voor 't hoofd der zieltirannen, Om 't vrij Geloof uit Chriftus Kerk te bannen Om ieder Mensch wiens naam, als Dischgenoot, Hij uit de roll der Kniisbelijders floot, En uit het Bock des Levens dacht te wrijven, Nog liefdeloos van de Aarde wech te drijven, Dit was het doel van 't doemziek Bijgeloof. De Dweeperij vervoegde zich ten Hoov', En lelcle aan 't oor van Koningen en Staaten , Om 't fmeeden van vervloekte Bloedplakkaaten. Zij liet zich uit, uit ijver voor de Kerk: ,, Gij Vorften, zult, door dit verdienstlijk werk, „ Door Ketters met een' wrecden dood te ftraffen,

Der waare Kerke een duurzaam heil verfehaffen, —

„ Uw

Sluiten