Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©8WEETEWSDWANÖ.

^ Uw' Ecrftoel tot geluk des Rijks bekleen:

Ge ontvingt uw magt daar toe van God ter leen. „ Gij moet, dit Leen aan mij Verheergewaaden — „ Mijn purpren kleed in 't bloed van Ketters baadenj ,, Tot dekking van Geweetensdwinglandij. 5, Intusfchen zal mijn mond uw tirannij,

Bij 't zuchtend volk, dat gij verplet, verfchoonen,

Uw' bloeddorst in een gunftig licht vertoonen, „ Als voordgevloeid uit ijver voor Gods Huis:

Dan kusfchen zelfs de Martelaars bun kruis. 9, 't Zij verr dat dit uw Grootheid zoud verpletten; „ Dit zal veel eer uw grenzen uit doen zetten,

Het magtigst Rijk inlijven aan uw kroon, „ En 't Itoutfte Volk doen knielen voor uw' troon„ Den Oorlogsmoed der oproermaakers blusfen —

De Vrijheid zelf uw' Scepter leeren kusfchen:

Want ik alleen, als Afgezant van God, „ Deel Rijken uit - beflisch der Vorflen Lot. „ Indien gij mij gehoorzaam aan zult kleeven,

Zal ik 't Heelal in uwe handen geéven".

De Staatzucht, die op Recht noch Reden denkt, * Wanneer de Vree,s of Grootheid aan haar wenkt,

Ver-

Sluiten