Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOC G E W E E T £ X S D IV A N G*

,, Wilt gij aldus de waarheid doen geloovcn?

,, Wat zoudt gij doen om waarheid uit te dooven!

„ Breidt gij aldus Mesiiii:; Erfrijk uit?

Wat zoudt gij doen op dat het werd' geftuit!

Indien gij dus de Ketterij wilt wecren!

Wat zoudt gij doen om Ketterij te lecren' „ Indien gij dus Oprechte Christnen vormt? „ Wat zult gij doen wen gij de Deugd bellormt.! 3, Doet menfchenliefde u dus vcrfchriklijk woelen? 3, Wat zoudt gij. doen om, uwen haat te koelen! 3, Kastijd gij dus den Mensch dje gij behoudt?

Wat zoudt gij doen die gij verderven woudt! j, Gij zult aldus wel huichelaaren kweeken ; „ Maar nooit het licht der waarheid door doen breeken. 5, Beveel die zaak die zorg aan Gods genaè. 5, Eer nog de Kerk door u ten gronde gaa"," Dit zoud misfehien het fchuldloos olfer uitten, Indien 't Geweld zijn lippen niet deed lluiten; Nu fchiet zijn oog een itraal van Godlijk licht 1 Nu blinkt de hoop uit zijn verrukt gezicht! Hij fchijnt bij God zijn beulen aan te klaagen! Of hulp voor hem, - Geuaè voor hun te vraagen!

Ziet

Sluiten