Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CEWEETENS»WAN<7. %oj

Ziet Jezus magt, de vlammen worden koel!

Hij wordt geflerkt in 't fmertelijk gevoel!

Hier werkt gewis een Hooger Wezen onder!

Vlucht wech! vlucht wech! daar rolt een fchelle donder!

Een blikfemftraal verfchrikt het huichelrot!

Dit is een llem die beulen daagt voor God!

De Waarheid, aan Verdraagzaamheid verbonden , Verbergde zich om deze gruwelvonden, En fprak het Volk bij hun vertrek dus aan: ,, Verdrukte fchaar, wilt gij den dood ontgaan, >, Wil dan terllond op arendsvlerken vlieden; „ Gij zoudt vergeefs de boosheid weerlland bieden:

Want Smeekfchrift, Recht noch Reden gelden niet

Daar Heerschzucht in 't genaedloos Rijk gebiedt. „ De Bloedraad heeft uw Vonnis reeds geweczen, ,, Eer ooit uw zaak, uw recht is voorgeleezen, „ Geweetensdvvang, van reedlijkhcid vervremd, ,, Heeft u verdoemd, de Hel heeft dit beflemd,

En eer de moed der Geestlijkheid zoud flinkeo, 5, Zal 't vaste Land in d* Oceaan Verzinken. ,, Dien dan uw God in 't donker der Woestijn, 5, Tot ik u weêr met nieuwen, glans verfchijn:

H, o. s, Wans

Sluiten