Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lO. C? E W E E T E N S D W A N G,

Een Outerkool, van 't martelvuur gereeten :

Vcrfchroeit de tong — den mond van 't vrij geweeten %

Dc Folterbank, een meesterfluk van fmart; :

Rekt al 't gevoel — de klopping uit het hart;

De vrees herfchept een aantal flervelingen,

Die eerst van God een vrije ziel ontvingen,

"Tbt wezens van den allerlaagflen rang —

Tot flaaven van belang en Zielendwang.

Daar fpringt de deur van Molochs tempel open!

Ei ziet wie daar demoedig binnenloopen,

"t Zijn poppen, 't zijn machinen zonder ziel.

Een Helherout een Dweeper roept: ,, Elk kniel."

En 't werktuig buigt zich voor den Helfchen ttandcr.

Het eene beeld aanbidt en dient het ander!

Gcweetensdwang die als een Godheid zit, Wien Volk bij Volk in 't gouden beeld aanbidt, Uit vreeze voor den Oven van elcnde, Gebiedt en dwingt zijne eervergceten bende, Door laag bedrog zelf naauwlijks 't vuur ontgaan, Aan hem cn aan de Hel ten dienst te liaan, Om Ketters - om haar broeders aan te klaagen. Ku is geen Mensch meer veilig voor de laagea:

t De

Sluiten