Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ja GEWEETENSDWAN*.

Eil 't Hemelvuur ter wraake heeft ontftooken 't Getuigenis door Martelaars gefpr/öokén — De blikfemftraal die ujt den hemel viel Dit alles wekte een groote en ftoute ziel, Om Zielendwang in 't aangezicht te-vliegen — Te fchreeuwen hoe 't Heelal zich laat bedriegen. Door huichlaarij der fqoode plonderpest, Die zich met bloed en burgertraanen mest — Die om het goud de zonden durft vergeeven, En zelf in 't kwaad gelijk een duivel lceveu — Die 5 |n het kleed van eenen Boetgezant, De bloedbanier op zijnen Tempel plant. En 't Godlijk woord den Volke durft onttrekken, Om Heerschzncht, waan en gierigheid te dekken.

Geweetensdwang werd op die (lem verwoed, En poogde door een Zee van martelbloed Dien indruk uit het hart des Volks te wisfehen, Maar 't Godlijk licht blonk door de duisternisfen , En al den rook der martelvlammen heen; Doch hoe zijn "glans gelijk de middag fchcen De Heerschzucht hield de handen voor haare oogen , En dreef den fpot met krachtige betoogen:

De

Sluiten