Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C E W E E T E S B W A N «. 11$

Van Waarheid en Verdraagzaamheid verzcld,

Die zij allengs in eer en recht heTftelt,,

Door 't hart' des Volks gelukkig om te keeren.

Met openbaar aldus te redenceren:

,, Verdrukte Volk, wat dwaasheid kleeft u aan,

„ Dat gij dus lange in ketenen wilt gaan?

„ Hervat uw' moed, trek uw vervolgers tegen,

„ De Godheid ftrijdt met uw' getergden degen.

„ Of heeft Natuur, die 't bloedvergieten wraakt A

„ U niet zoo wel een' vrijen Mensch gemaakt —

,, U niet zoo wel met Redeulicht verwaardigd

„ Als hen? kwanswijs door Jezus afgevaardigd,

„ Die pronken met een opgeraapt gezag,

En Lucifer vertoonen in hun vlag; „ Laat dan de (tem der Reden eindlijk gelden, „ Daag voor heur Bank die geestelijke helden; „ Maar van Gezag en wapenen ontdaan: „ En zie hoe zij den toetftecn wederftaan. „ Het Christendom bewees in de eerfle tijden, „ Zijn waar Geloof door Liefde en fchuldloos Lijden. „ Zijn 'redenskragt verlichtte 't Heidendom, „ De Kruisle'er 'maakte Apollo's Godfpraak ftom,

ft De

Sluiten