Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«EWEETENSBWANG. ÏI?

Jij moet veel eer, door eigen onderzoek ,, Van 't groot Heelal en Godgewijde Boek,

D'e Redenaars met Reden wederleggen, „ Geweldenaars Geloof en Recht ontzeggen^ „ De Redenleer, door mij ten troon geleid, „•Stond nooit bedremt voor 't reedloos onbefcheid, „ Noch 't Vloekwoord van Verdoemende Sijnoden, ,, Die 't onderzoek der Waarheid zelf verbooden^ ,, Geen Huichlaarij, die op Gods Zending borgt, „ Heeft immer voor haar zuiverheid gezorgd;

En evenwel klom zij met reuzenftappen, ,, Op 't Eertoneel van Kunst en Weetenfchappen * „ Van waar zij thans, met onverdraaid gezicht, „ Natuur en God befchouwt in 't fehoonfte lichtv „ Nog grooter heil zoude u de Bijbel fchenken, ,, Indien gij Hechts vrijmoedig durfde denken, „ En niet geloofde aan dezen Leugenvond, „ Dat gij den Zin der Godfpraak niet verllond: „ Maar 't Bijbelwoord hadt van Gods Geest ontvangen, „ Om van den mond der Priestren af te hangen.

Ontzet u niet voor d' opgeblaazen trots,

Den glorienaam van Afgezanten Gods.

* Zij

Sluiten