Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*6 TER EERSTE VERJAARÏNGE ENZ,

Maar Cresfanten

Zal ik planten, Groei met hun gelukkig voord:

Tot Ren onkien

Geestig kronklen Om 't gelaat dat elk bekoord.

Fiöletten

Zal ik zetten Op uw zevenjaarig feest.

Duizend fchoonerj

Zullen kroonen Vlugge krachten van uw' geest.

Zonnebloemen

Durve ik roemen Zoo gij Wetenfchap bemint.

Zijt gij Vredig,

Nedrig, Zedig, Gij verdient een' Hijafint.

Al-

Sluiten