Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■TER. EERSTE VERJAARÏNGE ENZ". Otdtf

En Muzcüs onzer dagen, (*) ■ '

Werd den mond gedopt met geld. Toen uwfkomst mijn hart kon treilen

Had men' d' eerden dag bepaald, Om den Procfzang aan te hellen•

Schoon dat de uitkomst is gefaald. 1 ' •

Zedert hport men nauwiijks fprcekcn,

Dan van zingen en gefehrecuw, Van beledigen en wreeken, '

Tot aan 't eind' der agttiende eeuw. Groeizaam Kind, u fchecn bcfchooren, ■ .

Eer uw Leven dond in bloei, In het duister Graf te fmooren:

Maar toen kwam 'er Maartfche groei; Die de Lente wel deed flaagen,

En gedoofd bij Zomerzon , Zelfs den Herfst vol guure vlaagen,

En den Winter overwon. Die uw Leven, deed ontwraaken,

Dat in doodfehc kwijning diep:

. . • .... En

(*) A. Buitcweg, Voorzanger te Vlaardingcn.

.15

Sluiten