Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER- EERSTE VERJAARÏNGE ENZ.- i'jf

Neen! dat .wraakt Rechtvaardigheid! Kindrcn, om hunne oudren, dooden, Heeft de Qodheid ftreng verbooden.

Goedheid, die voor de onfchuld pleit, Hield veel eer de Gramfchap ftille, Om der Zuigelingen' wille.

jaa de- trouwe Kindermin, Van den grootcn Albehoeder, Overtreft de teérfte Moeder,

Sluit den braafften Vader in: Doet de ounooz'le Zuigelingen,. Door cene Englenwacht omringen*

God, die elk met gunst bedeelt, ' Was u immers ook genadig, > Toen uw' Breuk, zelf wonderdaadig,

Door zijn Almagt werd geheeld; Toen uw Koortfen, toen uw Hoesten, Op zijn wenk verdwijnen moesten.

Wijt

Sluiten