Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 TBR EERSTE VERJAARÏNGE ENZ.

Wijt alleen aan 't naauw verband Aller dingen met clkandvcn, Dat gij minder zij't dan de nndren:

Gods oneindige verftand, Wil door onderfcheid van zaaken, Het gefchaapene Al volmaaken.

Heeft Natuur u uitgekeurd Om bet teêrfle Kind te worden; Mooglijk volgt zij Kato's Orden:

Immers zoo mijn wensch gebeurt, Doet Natuur verflandig leeven, Die zij weigert kracht te geeven.

Den 14 van Grasmaand 1 7 7 9'

TER

Sluiten