Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 TER VERTR00STINGE ENZ.

't Zij Vaderboze of Moederlooze jeugd, (Welk eerfte mij, belaasi met fmerten heugd,) En wat nog meer was in Gods Raad verborgen , Hebt gij uw Kind gekweekt met moeite en zorgen, God zal uw' min beloonen t'zijnen tijd'. Al zijt gij thans uw derden Wellust kwijt, De Hemel geeve, als hij ons zal ontbinden Van 't ftoflijk deel, dat wij hem wedervinden, Daar hij uw min en moederlijken plicht, SJog danken zal, in 't eeuwig blinkend licht.

T E I

Sluiten