Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»P HET ZEVEXDi JA.1RÜLT IJllt EN 2.,

Voijdt gij fmaak de zweep te kleppen,

Was. het Ridderfpel uw aart; Door Apollo's krachtig fcheppea

Wierd een bezemflok uw paard : Dat door '"t likken en boetfeeren ,

Even als ecu beerenjong, Kon naast Febus hengst parecreu,

Schopn van leest en vlug van fprOög i Dan in 't klein gareel geflaagen,

Zoud hij, luistrend naar uw touw, Trekken voor uw' fleep of wagen ^

In den hooi- of korenbouw* Wildet gij door 't Luchtruim fcheereu,

Met een' vluggen vogelzwier; Menfchen ruim zoo ligt als veeren ,

Zoude ik fcheppen uit papier: Die naar ruimer hemelkringen,

Op 't geleide van een kind, Zouden vliegen, door mijn zingen s

Met de vleugels van den wind: jaa, wat zeg ik! met de. vlerken

Van de . Vlugge Dichtkunst zelf:

Want

Sluiten