Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BV HET ZEVENDE JAARGETIJDE ENZ. 15$

Want mijn Dichtnimf heeft heur werken,

Neêrgedaald van 't ftargewelf, (Zagt! ik meene uit Pindus chooren.)

U ten vlieger toegezeid; Die, wiskundig opgefchooren,

Vloog naar 't Rijk der eeuwigheid, Of naar andre Waereldbollen,

Naauwlijks zichtbaar van onze Aard', Die om andre Zonnen rollen;

Als een Staartftar in heur vaard': Zoo een Haart van minder waarde,

Aan zijn (landpunt uitgedacht, Hem niet hield verknocht aan de Aarde,

Door zijn wondre aantrekkenskracht, Daaldet gij dan uit de heemlen,

Op het vlak der Aarde néér, Om hier als een worm te weemlcn,

Vrolijk hinkend heen en-weer, Om de ronde gladde fchijven,

Voord te hinken met den voet: Ik zoude u een perk befchrijven,

Dat uw' geest met Meetkunst voed*,

L Du

Sluiten