Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«P HET ZEVENDE JAARGETIJ DE ENZ. 1K$

Ik zoude u, door kundig raaden,

Leeren reeknen naar de kans: Schat geen' worpen boven zeven,

Hooger lot is groot geluk; Alles wat uw hoop kan geeven,

Is dechts een waarfchijnlijk ftuk. Welk een Spel gij moogt handteereu,

't Speelt met een geheimen zin j 't Zal u nutte dingen leeren,

't Heeft, in 't klein, een ambacht in, In het Spel der kleine knaapen,

"Wordt een jonge Maatfchappij Afgefchetst en als herfchaapen.

Viert gij 't vrolijk feestgetij Van den loop der hemellichten,

Danfende om de Kinderkaars j Gij zult Vernis zelf verplichten,

Met een koddig liefdevaars: Vernis vuur belet het vriezen!

't Kaarsje wordt een i'cestflanibouw, Teder moet een Nimfje kiezen,

Tot een voorbeeld van den Trouw,

L 2 ban

Sluiten