Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<5T' HET ZEVENDE JAARGETIJDE ENZ, <?$Jj

Loop niet in het wilde dwaaleu;

Houd u vast aan ééne taak. Maatig iv in feestvermaaken ,

Laat uw frisch en jeugdig lijf Niet te vroeg in liefde blaaken:

Kies een beter tijdverdrijf. Wilt gij eeuwige eer' behaalea

Door het zangerig geluid; Leer den toon der nachtegaalen

Volgen op uw kiudcrfluit, Wilt ge uw hart' der Dichtkunst fcheuVen,

Vlieg uw' vlieger naar omhoog. Moogt gij als een Wijsgeer denken

Aan den wondren hemelboog; Ziet de hemelbollen rollen

Door den ongemeeten kring, Als uw knikkers, hoepen, tollen.

Zuig het pit uit ieder ding. Neem de Wiskunst tot geleide

Over onzen Waereldkloot, Tot dien God die hem bereidde; Die zich ruim zoo goed als groot

L 4 Van

Sluiten