Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^fjo op HET ZEVENDE JAARGETIJDE ENZ.

Van den fterveling laat vinden.

Laat dan 't blinkend redenlicht Door geen plechtigheên verblinden.

't Is de beste Godsdienstplicht God te aanfchouwen in zijn' werken.

Zoontje 't wordt nu leerens tijd; Leer op alles keurig merken,

Toon mij proeven van uw vlijt. Wilt gij vaders liefling blijven

Schik u naar zijn' wille en wensch, Oeffen u in leezen fchrijven,

Vorm u tot een reedlijk mensch.

Den 3 van Aanvangmaa::;} 1783.

TER

Sluiten