Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J64 TER EERSTE VERJAARÏNGE EKZ,

Voorzichtigheid, bedaard van zin, Moete uwe zielsvermoögens wetten, Lcerc u de voeten nederzetten , Op lenteroos en fiöletten, En leidc u met de hand de groote Waereld in.

Mocht gij, mijn kind, die nu verjaart > Als uit uws broeders asch verreczeu, In ons gcllachte een Fenix weezen! Voor u zijn gaoven uitgcleezen Bic en Natuur en Kunst in groote zielen paart.

Natuur fehonk u een ichoone leest, Een geestig bloed in hart en ader: En ik, als kinderminnend Vader, Ken in verplichting niemand nader, In 't vormen van uw hart, en 't fchaaveu van uw geest.

De Hemel flaa mij gunstig bij,

Volbrenge 't geene ik heb gezwoeren,

Doe mij mijn wensch — zijn' will volvoeren,

En 't teedre hart der jeugd beroeren,

Door 't veelvennoogend woord der fehoonc Poezij.

Den 14 van Grasmaand 1783.

TER1

Sluiten