Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IgO EIJKGEDAGTENIS EïffS*

Of mogt gij eens mijn jammerklagten hooren—

Getuige zijn van mijn oprechte fmart: Gij immers rust, waar dat gij ook moogt leeven, . - ;

ln de armen van Gods trouwe Kindermin: Koom dan met God eens in mijn wooning zweeven ,

Zoo hij nog zorgt voor mij en mijn gezin, o Dat mijn Ziel uw bijzijn eens ontwaarde,

Geen nachtgezicht trof mij niet bangcn fchrik » Gij waart alreeds het Lieffte Kind op Aarde,

Hoe zoet waar niet uw zaalge liefdeblik. 6 Deed gij mij dat Hoogde goed bevatten,

Dat gij, bevrijd van alle kwaad, geniep Jk zoude uw' dood ligt voor een' zegen fchatrtrij

En maatigen mijn Vaanan en verdriet. Den geesten die uw Kindfche Ziel verzeilen s

Is 't ligt bekend waar Anna Zusje zweeft f 6 Konden zij aan u 't geheim vertellen,

Hoe blij n en waar uw Broêrtje Janus leeft, ft Kendet gij die zaalge Speelgenooten,

Voor Janus en voor Anna die gij mist, Hoe veel zou dit uw zaligheid vergrooten,

Dat gij den graad van deze vriendfehap wist*

Sluiten